OM OSS

Vår ambisjon er å være Norges mest tilgjengelige og kundeorienterte regnskapskontor. Våre erfarne regnskapsførere har bred erfaring og kompetanse innenfor økonomi, regnskap, skatt, revisjon og strategisk rådgivning.

Vi kan gi bistand på flere områder. Dette gjør at du kan fokusere på det som er viktigst; din kjernevirksomhet. Dette skaper trygghet og frigjør tid.

Natalya Jakobsen

Natalya Jakobsen

Autorisert regnskapsfører / Registrert revisor

Kalid Abbas

Kalid Abbas

Daglig leder

Snorre Auran

Snorre Auran

Senior rådgiver / MBA