Årsoppgjør

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er et viktig arbeid for å få målt selskapets økonomiske, strategiske og finansielle ståsted.