Styrearbeid

Styrearbeid

Styrebistand: Et godt arbeidende styre gir en bedrift økt konkurransekraft og økt lønnsomhet. Vi er opptatt av at bedriftens styre bemannes og tilpasses bedriftens størrelse og eiernes ambisjoner.