Regnskap og Årsavslutning

Regnskap og Årsavslutning

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Løpende regnskapsførsel
  • Fakturering
  • Lønn
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Rapportering
  • Budsjett og analyser
  • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
  • Andre offentlige oppgave